[Company Logo Image]Výroba

 

Kpt. Nálepku 78, P.O.Box 17, 934 04 Levice, SLOVENSKO

Úvod Oslovenie História Kontakt

 Odsávací box lakovne
Odsávanie spalín
Linka rúr
Skúšobňa nádrží
Výmena chladičov
Výmena hydro.systému
Výroba štítkov

Zákazník

Dodávka

Rok

SES a.s. Tlmače

Linka na kontrolu, značenie a podávanie rúr C445

1997

 

Predĺženie regálového zakladača C445

1997

 

Stĺpový manipulátor

1991

 

Pojazdový manipulátor pre lakovňu a odmasťovňu C420

1992

 

Odsávanie spalín zvárania C446

1998

SE EBO

Hydr. zariadenie a elektrické rozvody naklápania vagónkontajnera A1

1997

 

Skúšobné hydraulické zariadenie prepúšťacej klapky hermetickej zóny V1, V2

1998

HYDAC s.r.o.

Výmena hydraulického systému GUT a GUČ TG-5 PVE Čierny Váh

1999

 

Chladiacej a mazacej súpravy pre GO TG1 VE Dubnica

1999-2000

 

Chladiaci okruh a čerpací agregát pre BO TG1 VE Nové Mesto nad Váhom

1999-2000

 

Hydraulické zariadenia pre ovládanie provizórnych hradidiel PK VD Gabčíkovo

1999

METAL Servis s.r.o.

Odsávacie pracovisko Škoda Hutě Plzeň

1999

SHP Technik s.r.o.

Motoricky odsúvateľné dvere tlakovacích komôr pre Messer Austria GmbH

2000

ŠKODA Slovakia s.r.o.

Rozvody hydrauliky 2-stolicového tandemu VSŽ – U.S. Steel Košice

2000

BASO Slovakia s.r.o.

Hydraulické ovládanie ohýbačky plechu

2001

HYDAC s.r.o.

Chladiaci okruh a čerpací agregát pre BO TG2 VE Nové Mesto nad Váhom

2001

ADATO s.r.o.

Pneumaticky ovládané dvere spaľovacej komory Kommunekemi Denmark

2001

SES a.s. Tlmače

Koľajové vozíky C430 SES

2001

  Repasia polohovadiel SES 2001
  Skúšobné pracovisko nádrží C430 SES 2001

 

Technologické zariadenia striekacieho pracoviska C430 SES

2001

HYDAC s.r.o.

Výmena hydraulického systému GUT a GUČ TG PVE Čierny Váh

2001-2004

Potrubie a.s.

Montáž,preplachy,morenie,tlakové skúšky a vyhodnotenie čistoty hydraulických potrubí a oleja na pocink. linke

2003

HYDAC s.r.o.

Výmena chladičov VD DOBŠINA

2003

SES a.s.

Oprava píly ADIGE

2003

HYDAC s.r.o.

VD-Kostolná a VD-V.Kozmálovce chladenie turbín

2003

Potrubie a.s. Košice

Montáž,preplachy,morenie,tlakové skúšky a vyhodnotenie čistoty hydraulických potrubí a oleja na  Dynamolinke EC-3

2003

Kraftszer Kft

Montáž odsávacích, zvlchčovacích a sušiacich boxov lakovne Suzuki

2004

 

Montáž rozvodu vzduchotechniky lakovne Suzuki

2004

SIC Slovensko s.r.o.

Zariadenie na výrobu štítkov

2004

Úvod Projekcia Výroba Servis


Copyright ©  JUS Levice s.r.o. | Posledná modifkácia: 06.11.2005 | Autor webu: CompanyWebmaster