[Company Logo Image]História

 

Kpt. Nálepku 78, P.O.Box 17, 934 04 Levice, SLOVENSKO

Úvod Oslovenie História Kontakt

 

 

História

 

Pracovníci spoločnosti tvorili pôvodne jadro oddelenia jednoúčelových strojov SES a.s.Tlmače, kde zabezpečovali vybavenie a.s. technologickými zariadeniami pre výrobu energetických zariadení. V roku 1995 časť projektantov oddelenia vytvorila za spoluúčasti firmy STEEL OK s.r.o. spoločnosť JUS OK s.r.o. Spoločnosť sa na začiatku zamerala na navrhovanie a dodávku pohybových mechanizmov, signalizácie, elektrického, hydraulického vybavenia a čerpacej techniky vodných diel. Hlavnou náplňou spoločnosti zostalo naďalej projektovanie a dodávky jednoúčelových strojov a zariadení, hydraulických, pneumatických a elektrických systémov. Spoločnosť v roku 1997 rozšírila svoju činnosť o projektovanie jadrových zariadení. V roku 1998 došlo v súvislosti so zrušením spoluúčasti STEEL OK s.r.o. k zmene názvu spoločnosti

na JUS LEVICE s.r.o.

 

Geschichte

 

Mitglieder der Gesellschaft haben ursprünglich den Kern der Abteilung für Einzweckmaschinen der Firma SES AG Tlmače gebildet, wo sie die Aktiengesellschaft mit technologischen Einrichtungen zur Herstellug energetischer Einrichtungen versorgt haben. Im Jahre 1995 hat ein Teil der Projektanten aus dieser Abteilung mit  Beteiligung der Firma STEEL OK GmbH die Gesellschaft JUS OK GmbH gegründet. Die Gesellschaft hat sich am Anfang auf Projektieren und Lieferung von Bewegungsmechanismen, Signalisation, elektrischer und hydraulischer Ausstattungen und Pumptechnik bei Wasserkraftwerken spezialisiert. Haupttätigkeitsfeld der Gesellschaft ist bis heute das Projektieren und die Lieferung von Bewegungsmaschinen, pneumatischer und elektrischer Systeme, geblieben. Im Jahre 1997 hat die Gesellschaft ihre Tätigkeit um Projektierung von Kernkrafteinrichtungen erweitert. Im Jahre 1998 kam es mit der Auflösung der Beteiligung der Firma STEEL OK GmbH zur Namensänderung der Firma in JUS LEVICE GmbH.

Der durchschnittliche Firmenumsatz liegt zwischen 10 bis 12 Millionen SK pro Jahr.

 

Úvod Projekcia Výroba Servis


Copyright ©  JUS Levice s.r.o. | Posledná modifkácia: 06.11.2005 | Autor webu: CompanyWebmaster