[Company Logo Image]Kontakt

 

Kpt. Nálepku 78, P.O.Box 17, 934 04 Levice, SLOVENSKO

Úvod Oslovenie História Kontakt

 

JUS Levice spol.s r.o.

Telefón:
+421-036-6313328
FAX:
+421-036-6313329
Adresa:
Kpt. Nálepku 78, P.O.Box 17, 934 04 Levice, SLOVENSKO
E-mail :
jusok@stonline.sk

Zápís v obchodnom registri
        Okresný súd v Nitre, Oddiel Sro vložka č. 917N
 
IČO: 34 113 487, DIČ: 2020402604, IČD: SK 2020402604
 
PEŇAŽNÝ ÚSTAV: VÚB Banka a. s. LEVICE
číslo účtu: 1515061157/0200

 

Úvod Projekcia Výroba Servis


Copyright ©  JUS Levice s.r.o. | Posledná modifkácia: 06.11.2005 | Autor webu: CompanyWebmaster