Rudolf Križan, stavebno-montážne práce

919 03  Horné Orešany 579

Telefón: 0904 369 892
mail: rudolfkrizan@zoznam.sk